Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Đại lý Burkert tại Việt Nam

Hotline:
0917 410 069 - 0972 182 449
Email:
sale17@tmpvietnam.com
Nhà cung cấp:
Đại lý Burkert tại Việt Nam
Xuất xứ:
Đức - Germany

Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối Van điện từ, Van khí nén, Van điều khiển khí nén, Van điều khiển điện từ, Van màng, Van pit tông..vvv của hãng Burkert tại thị trường Việt Nam

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Bürkert được thành lập tại Đức vào năm 1946 bởi Christian Bürkert, người bắt đầu bằng cách phát triển và sản xuất các sản phẩm sáng tạo như máy sưởi chân, điều khiển lò nướng và hệ thống điều khiển nhiệt cho máy ấp trứng. Trong khi các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của thời đại, qua nhiều năm, công ty ngày càng tập trung vào công nghệ van và sớm trở thành chuẩn mực quốc tế cho van điện từ công nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT - Hân hạnh là Đại lý nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm hãng Burkert tại Việt Nam. Những thiết bị hãng Burkert mà Đại lý chung tôi đang nhập khẩu và phân phối bao gồm: Van điện từ, Van góc, Van màng, Van cầu, Van bi, Van bướm, Van kiểm soát khí nén...vvv

1. Van điện từ BurkertSolenoid Valves Burkert 

1.1 Van điện từ 2/2 Burkert | Solenoid Valves 2/2 Burkert 

 • Van điện từ 2/2 Burkert phù hợp cho các đường ống chưa chất lỏng và khí.

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0117

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0121

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0131

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0142

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0200

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0201

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 2011

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0212

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0253

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0255

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0256

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0280

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0283

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0285

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0287

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0290

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0293

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0330

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0340

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0400

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5282

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5404

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5406

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5407

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6011

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6013

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6026

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6027

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6211

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6212

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6213

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6221

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6227

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6228

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6240

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6281

1.2 Van điện từ 3/2 Burkert | Solenoid Valves 3/2 Burkert: 

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0121

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0131

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0300

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0301

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0303

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0304

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0311

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0312

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0330

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0340

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0331

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0343

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0344

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0355

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0612

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0614

1.3 Van điện từ nước Burkert | Water Solenoid Valves Burkert:

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0290

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5282

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6213

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6281

1.4 Van điện từ dung trong môi trường nguy hiểm Burkert | Hazardous Location Solenoids Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0121

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0142

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0330

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0331

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0340

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 2610

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5282

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5404

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6013

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6014

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6027

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6213

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6240

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6281

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6519

1.5 Van hơi điện từ Burkert | Steam Solenoid Valves Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0255

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 0355

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5404

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6027

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6240

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6407

1.6 Van điện từ Burkert trong môi trường áp suất cao

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 5404

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6027

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert Type 6240

2. Van góc Burkert | Angle Seat Valves Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 2000

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 2060

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 2100

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 8801

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 8840

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van góc Burkert type 3320

3. Van màng Burkert | Diaphragm Valves Bukert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 0262

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 0263

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2030

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2031

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2032

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2033

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2034

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2063

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2103

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2104

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2105

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 3230

4. Van cầu Burkert | Globe Valves Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 0262

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 0263

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2002

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2006

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2012

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2101

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 2106

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van màng Burkert type 8801

5. Van bi Burkert | Ball Valves Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bi Burkert type 2655

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bi Burkert type 8805

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bi Burkert type 0248

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bi Burkert type 8804

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Thiết bị truyền động Burkert type 2050

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Thiết bị truyền động Burkert type 2051

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Thiết bị truyền động Burkert type 2052

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Thiết bị truyền động Burkert type 3003

6. Van bướm Burkert | Butterfly Valves Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bướm Burkert type 2671

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bướm Burkert type 2672

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bướm Burkert type 2674

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van bướm Burkert type 8803

7. Kiểm soát khí nén Burkert 

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 031

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Phụ kiện cho bộ truyền động khí nén type 1061 Burkert

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van điện từ Burkert type 5470

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Van pit tông Burkert type 6012

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8681

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8685

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8686

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8690

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8691

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8695

Đại lý phân phối hãng Burkert tại Việt Nam | Burkert Việt Nam

Type 8697

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  7
 • Hôm nay:
  4636
 • Tuần này:
  6945
 • Tuần trước:
  46969
 • Tháng trước:
  52746
 • Tất cả:
  2939091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Văn phòng Giao dịch: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.
Email: sale17@tmpvietnam.com
Điện Thoại: 0917 410 069 - 0972 182 449

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang minh Phat , all rights reserved.