Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Hotline:
0917 410 069
Email:
sale17@tmpvietnam.com

Tăng Minh Phát - Gastron Vietnam - Đại lý ủy quyền hãng Gastron tại Việt Nam

Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Công ty TNHH Gastron là một công ty chuyên về hệ thống dò khí và giám sát khí, được nhiều người tiêu dùng công nhận do chất lượng tốt nhất và sự tiện lợi khi sử dụng. Gastron luôn cho phép người tiêu dùng tìm thấy các sản phẩm mong muốn gần đó và không ngừng nghiên cứu và phấn đấu để phát triển các thiết bị dò khí làm hài lòng khách hàng. Hiện tại công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát là đại lý phân phối độc quyền tất cả các thiết bị và giải pháp về khí của hãng Gastron tại thị trường Việt Nam. Hãy liên hệ với Tăng Minh Phát để được tư vấn về thiết bị hãng Gastron.

Dưới đây là những thiết bị Gastron đang được Tăng Minh Phát phân phối :

Fixed type Infrared Gas Detector / Máy dò khí bằng tia hồng ngoại dạng cố định hãng Gastron

GTD-5000 
Non-Explosion Proof Type Interference Gas Ftltering Gas Detector

GTD-5100F
Explosion Proof Type Interference Gas Ftltering Gas Detector

GIR-3000
Explosion Proof Type Diffusion Infrared Gas Detector

GTD-5000F
Explosion Proof Type Sampling Infrared Gas Detector

GIR-3000A
Fixed Type Infrared Gas Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Fixed type Flammable Gas Detector / Máy dò khí dễ cháy dạng cố định hãng Gastron

GTD-5100F
Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector

GTD-5000F
Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector

GTD-3000Ex
Intelligent Diffusion Flammable Gas Detector

GTD-2000Ex
 Smart Diffusion Flammable Gas Detector

GTD-1000Ex
Transmitter Diffusion Flammable Gas Detector

GTD-5000
Sampling Flammable Gas Detector

GTD-6000
Gas Receiver Combination Flammable Gas Detector
 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Fixed type Oxygen & Toxic Gas Detector / Máy dò khí Oxy và độc hại dạng cố định hãng Gastron

GTD-5100F
Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-5000F
Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-3000Tx
Intelligent Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-2000Tx
 Smart Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-1000Tx
Transmitter Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-5000
Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-6000
Gas Receiver Combination Oxygen & Toxic Gas Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Fixed type VOC Gas Detector / Máy dò khí VOC cố định hãng Gastron

GTD-5100F 
Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detector 

GTD-5000F 
Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detector

GTD-2000Tx 
Explosion Proof Type Diffusion VOC Gas Detector

GTD-5000 
Intelligent & Sampling Type VOC Gas Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Gas Detector Receiver / Thiết bị thu khí hãng Gastron

ASC-100W 
Safety Controller

GTC-200A Series
Multi Channel Gas Detector Receiver

GTC-200F Series
Multi Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver

GTC-500 Series 
Single Channel Gas Detector Receiver

GTC-520F Series 
Single Channel Explosion Proof Type Gas Detector Receiver

GTC-700 Series
Analogue Mux Controller (8 Slot)

GMS-2000
Touchscreen Monitoring Panel

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Fixed Type Multi Gas Detector / Thiết bị dò khí đa năng loại cố định hãng Gastron

GTM-1000
Fixed Type Freon, Flammable MULTI Gas Detector

GTM-2000
Fixed Type Freon, Flammable, Oxygen & Toxic MULTI Gas Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Fixed Gas Detection System / Hệ thống phát hiện khí dạng cố định hãng Gastron

Fixed Gas Sampling & Detection System
LNG Carrier

Fixed Gas Sampling System
Crude Oil Tanker, Product Carrier, VLCC, Chemical Tanker & etc.

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Open Path Gas Detector / Thiết bị giám sát khí dễ cháy liên tục hãng Gastron

SafEye Quasar 900
Infrared Open Path Gas Detector
 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Colorimetric (ChemLogic) Gas Monitor

DOD64 FTIR 
Fourier Transform InfraRed Gas Detection Monitoring

ChemLogic 96
ChemLogic 96 Point Continuous Gas Monitor

ChemLogic 8
8 Point Continuous Gas Monitor

CLPX 
ChemLogic Portable Gas Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Portable Gas Detector / Thiết bị dò khí cầm tay hãng Gastron

G-Finder Single
Single Gas Portable Detector

GPD-100
Cartridge Sensor & Sampling Portable Detector

TANGO TX1
Single Gas Portable Detector (CO, H2S, NO2, SO2)

GasBadge Pro
Single Gas Portable Detector (O2, NH3, CL2, PH3,
HCN, H2, CLO2)

VENTIS MX4
4-Gas Portable Detector (LEL, Toxic)

VENTIS PRO
5-Gas Portable Detector (LEL, Toxic , IR, VOC)

MX6 iBrid
6-Gas Portable Detector (LEL, Toxic , IR, VOC)

RADIUS BZ1
7-Gas Area Monitor (LEL, Toxic, VOC)

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Flame Detector & Ultrasonic Gas Leak Detector / Thiết bị phát hiện ngọn lửa & phát hiện rò rỉ khí dạng siêu âm

GTF-1100U
UV/IR Flame Detector

GTF-1100T
Triple IR Flame Detector

975MR
Triple IR Flame Detector

975HR
Multi IR Flame Detector

975UF
UV/IR Flame Detector

975UR
UV/IR Flame Detector
Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Alarm Signalling / Manual Call Point / Thiết bị báo động hãng Gastron

GTL-200
Flame Proof Type Sounder & Beacon Combination

BExBG Series
Flame Proof Type Xenon

MB005
Non-Flame Proof Type Xenon Strobe Beacon

BExS Series 
Flame Proof Type Sounder

MA112
Non-Flame Proof Type Sounder - Effective range

100M
BExCP3A / BExCP3B Series
Manual Call Poin

 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Calibration  Gas & Industrial Safety Product

Can Gas
Cylinder
Acid Leak Detection paint
Safety Shield
 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Bảng chọn mã cho các sản phẩm hãng GASTRON:

VOC GAS DETECTOR
GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-PID-SA 
GTD-5000F-PID-SP
GTD-5000F-PID-SR
GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION) GTD-2000-PID-SA 
GTD-2000-PID-SH
PORTABLE VOC GAS DETECTOR
GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION) GPD-0100-SA
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-IR-SA
GTD-5000F-IR-SH
GTD-5000F-IR-SR
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION) GIR-3000 Ex - HC-D  GIR-3000 Tx - CO-S 
GIR-3000 Ex - HC-S  GIR-3000 Tx CO2-D 
GIR-3000 Tx - CO-D  GIR-3000 Tx - CO2-S 
GIR-3000 Tx - N2O-D  GIR-3000 Tx - N2O-S 
Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 
Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 
GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR
GTD-6000 (NON FLAME PROOF) GTD-6000 Ex - CA  GTD-6000 Tx - NH3
GTD-6000 Ex - HEX GTD-6000 Tx - NO
GTD-6000 Ex - TEX GTD-6000 Tx - NO2
GTD-6000 Tx - O2 GTD-6000 Tx - PO
GTD-6000 Tx - Cl2 GTD-6000 Tx - SO2
GTD-6000 Tx - CO GTD-6000 Tx - SO3
GTD-6000 Tx - EO GTD-6000 Tx - AsH3
GTD-6000 Tx - H2 GTD-6000 Tx - B2H6
GTD-6000 Tx - H2S GTD-6000 Tx - BCl3
GTD-6000 Tx - HCl GTD-6000 Tx - BF3
GTD-6000 Tx - HCN  GTD-6000 Tx - Br2
GTD-6000 Tx - COCl2 GTD-6000 Tx - ClF3
GTD-6000 Tx - F2 GTD-6000 Tx - GeH4
GTD-6000 Tx - HBr GTD-6000 Tx - HF
GTD-6000 Tx - O3 GTD-6000 Tx - PCL3 
GTD-6000 Tx - PH3  GTD-6000 Tx - SiCl4
GTD-6000 Tx - POCl3 GTD-6000 Tx - SiH2Cl2
GTD-6000 Tx - Si2H6 GTD-6000 Tx - SiH4
GTD-6000 Tx - TiCL4   GTD-6000 Tx - WF6 
TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR
GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-1000 Ex - CA GTD-1000 Tx - COCl2            
GTD-1000 Ex - HEX  GTD-1000 Tx - ClF3 
GTD-1000 Ex - TEX GTD-1000 Tx - F2
GTD-1000 Tx - O2  GTD-1000 Tx - GeH4
GTD-1000 Tx - Cl2  GTD-1000 Tx - HBr
GTD-1000 Tx - CO GTD-1000 Tx - HF
GTD-1000 Tx - EO GTD-1000 Tx - O3
GTD-1000 Tx - H2 GTD-1000 Tx - PCL3
GTD-1000 Tx - H2S  GTD-1000 Tx - PH3
GTD-1000 Tx - HCl GTD-1000 Tx - POCl3
GTD-1000 Tx - HCN GTD-1000 Tx - Si2H6
GTD-1000 Tx - NH3 GTD-1000 Tx - SiCl4
GTD-1000 Tx - NO GTD-1000 Tx - SiH2Cl2
GTD-1000 Tx - NO2 GTD-1000 Tx - SiH4 
GTD-1000 Tx - PO  GTD-1000 Tx - TiCL4
GTD-1000 Tx - SO2 GTD-1000 Tx - WF6 
GTD-1000 Tx - SO3 GTD-1000 Tx - BCl3
GTD-1000 Tx - AsH3 GTD-1000 Tx - BF3
GTD-1000 Tx - B2H6 GTD-1000 Tx - Br2 
SMART TYPE GAS DETECTOR
GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-2000 Ex - CA GTD-2000 Tx - BCl3 
GTD-2000 Ex - HEX GTD-2000 Tx - BF3
GTD-2000 Ex - TEX GTD-2000 Tx - Br2 
GTD-2000 Tx - O2  GTD-2000 Tx - COCl2  
GTD-2000 Tx - Cl2 GTD-2000 Tx - ClF3
GTD-2000 Tx - CO GTD-2000 Tx - F2
GTD-2000 Tx - EO GTD-2000 Tx - GeH4
GTD-2000 Tx - H2 GTD-2000 Tx - HBr 
GTD-2000 Tx - H2S GTD-2000 Tx - HF
GTD-2000 Tx - HCl GTD-2000 Tx - O3
GTD-2000 Tx - HCN GTD-2000 Tx - PCL3 
GTD-2000 Tx - NH3 GTD-2000 Tx - PH3
GTD-2000 Tx - NO GTD-2000 Tx - POCl3
GTD-2000 Tx - NO2 GTD-2000 Tx - Si2H6
GTD-2000 Tx - PO GTD-2000 Tx - SiCl4 
GTD-2000 Tx - SO2 GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 
GTD-2000 Tx - SO3  GTD-2000 Tx - SiH4
GTD-2000 Tx - AsH3 GTD-2000 Tx - TiCL4
GTD-2000 Tx - B2H6 GTD-2000 Tx - WF6 
INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR
GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-3000 Ex - CA GTD-3000 Tx - BF3
GTD-3000 Ex - HEX GTD-3000 Tx - Br2 
GTD-3000 Ex - TEX GTD-3000 Tx - COCl2 
GTD-3000 Tx - O2  GTD-3000 Tx - ClF3 
GTD-3000 Tx - Cl2 GTD-3000 Tx - F2
GTD-3000 Tx - CO GTD-3000 Tx - GeH4
GTD-3000 Tx - EO GTD-3000 Tx - HBr
GTD-3000 Tx - H2 GTD-3000 Tx - HF
GTD-3000 Tx - H2S GTD-3000 Tx - O3
GTD-3000 Tx - HCl GTD-3000 Tx - PCL3
GTD-3000 Tx - HCN GTD-3000 Tx - PH3
GTD-3000 Tx - NH3 GTD-3000 Tx - POCl3 
GTD-3000 Tx - NO GTD-3000 Tx - Si2H6
GTD-3000 Tx - NO2 GTD-3000 Tx - SiCl4
GTD-3000 Tx - PO GTD-3000 Tx - SiH2Cl2
GTD-3000 Tx - SO2 GTD-3000 Tx - SiH4
GTD-3000 Tx - SO3  GTD-3000 Tx - TiCL4
GTD-3000 Tx - AsH3  GTD-3000 Tx - WF6
GTD-3000 Tx - B2H6 GTD-3000 Tx - BCl3 
AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
GTD-5000 SERIES GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
PY-1000 
PY-1000 
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) GTD-5000F-SA
GTD-5000F-RH
GTD-5000F-SR
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) GPD-0100-SA 
PY-1000 
FLAME DETECTOR    
GTF-1100U (UV-IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
GTF-1100T (TRIPLE IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 
MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT
GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE) GTC-200-04CH GTC-200-14CH
GTC-200-05CH GTC-200-15CH
GTC-200-06CH GTC-200-16CH
GTC-200-07CH GTC-200-17CH 
GTC-200-08CH GTC-200-18CH
GTC-200-09CH GTC-200-19CH
GTC-200-10CH GTC-200-20CH
GTC-200-11CH GTC-200-04CHEX
GTC-200-12CH  GTC-200-10CHRA
GTC-200-13CH  
RECEIVER UNIT PRICE
GTC-200.COM  COMMON CONTROL UNIT  
GTC-200.PWR  BATTERY BACK-UP MODULE  
GTC-200.CH  CHANNEL CONTROL UNIT  
POWER SUPPLY UNIT (SPARE)
PWR-2000-04 04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
 PWR-2000-06 06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-10 10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-12 12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-16 16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-20  20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
SINGLE RECEIVER UNIT
GTC-520  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
GTC-540  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
GTC-550  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
FLAME PROOF RECEIVER UNIT
GTC-200F (MULTI-CHANNEL) GTC-200F-04CHEX
GTC-200.COM 
GTC-200.BAT 
GTC-200.CH 
PWR-2000-04 
GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL) GTC-520F 
GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)
GTL-200 LED LENS / ROTATING REFLECTION
GTL-200B SIGNAL PHONE
GTL-200L LED LENS / ROTATING REFLECTION
GTD-5000 | Non-Explosion Proof Type Interference Gas Ftltering Gas Detector

GTD-5100F | Explosion Proof Type Interference Gas Ftltering Gas Detector

GIR-3000 | Explosion Proof Type Diffusion Infrared Gas Detector

GTD-5000F | Explosion Proof Type Sampling Infrared Gas Detector

GIR-3000A | Fixed Type Infrared Gas Detector
 Gastron Việt Nam - Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  1016
 • Tuần này:
  9331
 • Tuần trước:
  11607
 • Tháng trước:
  19506
 • Tất cả:
  1288225

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên tư vấn: Mr Thanh

Hotline: 0917 410 069 - 0972 182 449

Skype: live:thanh.tmpvn

Email: sale17@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang minh Phat , all rights reserved.