Đại lý GEMU tại Việt Nam

Đại lý GEMU tại Việt Nam

Tập đoàn GEMU là nhà sản xuất hàng đầu về van, hệ thống đo lường và kiểm soát chất lỏng, hơi và khí. GEMU là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu khi nói đến các giải pháp cho các ứng dụng vô trùng. 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT - Hận hạnh khi là đối tác chiến lược của GEMU tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên phân phối các dòng van Gemu như: Van Bướm Gemu, Van bi Gemu, Van giảm áp Gemu, Van điện từ Gemu, Van màng Gemu, Van một chiều Gemu, Van cầu có màng, Gemu, Van cầu Gemu ,Van truyền động Gemu, Pilot Valves Gemu, Multi - port Valve Blocks, Màng van Gemu..vvv tại thị trường Việt Nam. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và báo giá.

Mục lục nội dung:

VAN BƯỚM GEMU

Van bướm GEMU hoạt động theo 3 dạng:

 1. Van bướm Gemu hoạt động bằng tay

 2. Van bướm Gemu hoạt động bằng động cơ

 3. Van bướm Gemu hoạt động bằng khí nén

410

VAN BƯỚM GEMU 410

411

VAN BƯỚM GEMU 411

415

VAN BƯỚM GEMU 415

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 417

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 423

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 428

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 480

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 481

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 487

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 488

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 490

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 491

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 497

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU 498

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU C480

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU C481

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU C487

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D450

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D451

D457

VAN BƯỚM GEMU D457

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D458

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D480

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D481

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BƯỚM GEMU D488

VAN BI GEMU

Van bi GEMU hoạt động theo 3 dạng:

 1. Van bi Gemu hoạt động bằng tay
 2. Van bi Gemu hoạt động bằng động cơ
 3. Van biGemu hoạt động bằng khí nén

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BI GEMU 707

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BI GEMU 710

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN BI GEMU 711

717

VAN BI GEMU 717

723

VAN BI GEMU 723

728

VAN BI GEMU 728

740

VAN BI GEMU 740

741

VAN BI GEMU 741

751

VAN BI GEMU 751

761

VAN BI GEMU 761

762

VAN BI GEMU 762

768

VAN BI GEMU 768

790

VAN BI GEMU 790

791

VAN BI GEMU 791

797

VAN BI GEMU 797

798

VAN BI GEMU 798

VAN GIẢM ÁP GEMU

N082

VAN GIẢM ÁP GEMU N082

N085

VAN GIẢM ÁP GEMU N085

N086

VAN GIẢM ÁP GEMU N086

N182

VAN GIẢM ÁP GEMU N182

N185

VAN GIẢM ÁP GEMU N185

N186

VAN GIẢM ÁP GEMU N186

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 

102

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 102

202

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 202

205

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 205

225

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 225

52

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 52

8253

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 8253

8257

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 8257

8258

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 8258

8259

VAN ĐIỆN TỪ GEMU 8259

VAN MÀNG GEMU

VAN MÀNG GEMU 600HP VAN MÀNG GEMU 618 VAN MÀNG GEMU 653 VAN MÀNG GEMU 687
VAN MÀNG GEMU 601 VAN MÀNG GEMU 620 VAN MÀNG GEMU 654 VAN MÀNG GEMU 688
VAN MÀNG GEMU 602 VAN MÀNG GEMU 625 VAN MÀNG GEMU 655 VAN MÀNG GEMU 690HP
VAN MÀNG GEMU 605 VAN MÀNG GEMU 630 VAN MÀNG GEMU 656 VAN MÀNG GEMU 695
VAN MÀNG GEMU 607 VAN MÀNG GEMU 635 VAN MÀNG GEMU 658 VAN MÀNG GEMU 698
VAN MÀNG GEMU 610 VAN MÀNG GEMU 638 VAN MÀNG GEMU 660 VAN MÀNG GEMU C60
VAN MÀNG GEMU 611 VAN MÀNG GEMU 643 VAN MÀNG GEMU 671 VAN MÀNG GEMU C67
VAN MÀNG GEMU 612 VAN MÀNG GEMU 649 VAN MÀNG GEMU 673 VAN MÀNG GEMU R647
VAN MÀNG GEMU 613 VAN MÀNG GEMU 650 VAN MÀNG GEMU 673P9 VAN MÀNG GEMU R677
VAN MÀNG GEMU 615 VAN MÀNG GEMU 650TL VAN MÀNG GEMU 675 VAN MÀNG GEMU R680
VAN MÀNG GEMU 617 VAN MÀNG GEMU 651 VAN MÀNG GEMU 677HP VAN MÀNG GEMU R690

VAN MỘT CHIỀU GEMU

VAN CẦU GEMU

312

VAN CẦU GEMU 312

314

VAN CẦU GEMU 314

352

VAN CẦU GEMU 352

354

VAN CẦU GEMU 354

505

VAN CẦU GEMU 505

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 507

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 514

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 530

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 532

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 533

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 534

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 536

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 537

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 539

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 543

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 549

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 550

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 553

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 554

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 555

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 563

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 565

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 566

GEMU Việt Nam - Đại lý phân phối thiết bị GEMU tại thị trường Việt Nam

VAN CẦU GEMU 507

VAN TRUYỀN ĐỘNG GEMU

9:51

Thiết bị truyền động khí nén Gemu 9428

ADA

Thiết bị truyền động khí nén  Gemu ADA 

ASR

Thiết bị truyền động khí nén Gemu ASR

DR

Thiết bị truyền động khí nén Gemu DR

SC

Thiết bị truyền động khí nén Gemu SC

VAN CẦU DẠNG MÀNG GEMU

Đại lý GEMU tại Việt Nam


Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  195
 • Tuần này:
  4972
 • Tuần trước:
  10658
 • Tháng trước:
  14302
 • Tất cả:
  2719851

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên tư vấn: Mr Thanh

Hotline: 0917 410 069 - 0972 182 449

Skype: live:thanh.tmpvn

Email: sale17@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang minh Phat , all rights reserved.